تسجيل الدخول | التسجيل | قائمة الرغبات

البحث عن المنتج

Notorious

Cecile

Volumes of different thicknesses and materials are combined to create an original collection of lighting. The juxtaposition of several elements forms various chromatic solutions.

12 منتج من

صفحة 1 من 1

Cecile single wall lamp

Cecile single wall lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02800

القياسات: (h.30x30x11 cm)

Cecile single wall lamp

Cecile single wall lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02800

القياسات: (h.30x30x11 cm)

Cecile double wall lamp

Cecile double wall lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02801

القياسات: (h.47x47x13 cm)

Cecile double wall lamp

Cecile double wall lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02801

القياسات: (h.47x47x13 cm)

Cecile floor lamp

Cecile floor lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02802

القياسات: (h.124x36x53 cm)

Two lights Cecile floor lamp

Two lights Cecile floor lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02802D

القياسات: (h.140x42x30 cm)

Cecile rectangular suspension

Cecile rectangular suspension

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02803

القياسات: (h.79x110x85 cm)

Cecile square suspension lamp

Cecile square suspension lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02803G

القياسات: (h.79x110x110 cm)

Cecile wall lamp with two joints

Cecile wall lamp with two joints

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02804/2

القياسات: (h.11x13x57 cm)

Cecile large wall lamp with two joints

Cecile large wall lamp with two joints

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02804G/2

القياسات: (h.15x20x86 cm)

Cecile table lamp

Cecile table lamp

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02805

القياسات: (h.50x35x22 cm)

Cecile table lamp two lights

Cecile table lamp two lights

مجموعة المنتجات: Notorious

كود المنتج: 02805D

القياسات: (h.58x34x22 cm)